mandag, april 22, 2019
Skjern Fotoklub

Konkurrence regler

 Nye og reviderede konkurrence regler, dec. 2016

Hent vore regler i PDF format

Regler for klubbens interne foto konkurrence.

1. Fælles regler:

Konkurrencen er åben for alle klubbens medlemmer.

Konkurrencen afvikles over 2-3 afdelinger.

Det højeste pointtal (det bedste billede) fra hver deltager i hver konkurrence overføres videre til konkurrencen årets fotograf.

Det billede, i årets 3 konkurrencer, der opnår det højeste antal point kåres til årets billede.

Billederne bedømmes af ekstern dommer/ dommere.

2. Indlevering:

Sidste frist for aflevering vil stå i programmet, og på klubbens hjemmeside. Billeder, der indleveres til intern konkurrence, kan deltage ved flere bedømmelser, dog kun én gang pr. kalenderår.

Emnerne kan enten være frie eller bundne afhængig af beslutning i bestyrelsen eller i samråd med medlemmerne.

Ved indlevering af konkurrencebillederne, skal de samme billeder afleveres digitalt. Enten på klubbens PC – i mappe på skrivebord oprettet af den/de konkurrence ansvarlige. Billederne afleveres i JPG med størrelsen 800 pixel på længste led (Små max. 300 KB).

Samt i valgfri stor størrelse. (Stor. Jpg).

3. Mærkning og antal:

Filerne skal mærkes som følger: (f.eks. 2017-01-47-1, 2017-01-47-2.

Årstal, konkurrence nr., medlems nr. og billede nr.

På papirbillederne, må der ikke stå navn og adresse bag på billederne. Konkurrence nr., medlems nr., afleveringsdato samt billede nr. påføres klubbens billede etiketter, og SKAL placeres i nederste højre hjørne på bag siden og bestemmer hvordan billedet vendes.

 Antal:

Hver deltager må højst deltage med 2 billeder til hver af de 3 konkurrencer.

4. Montering:

Alle papirbilleder skal være monteret  i passepartout, på klæbet støtte karton/foam og billederne skal have et ydre mål på 30 x 40 cm.

5. Bedømmelse og point:

Der gives 1 til 10 point for TEKNIK.

Der gives 1 til 10 point for KOMPOSITION.

Der gives 1 til 20 point for OPLEVELSESVÆRDIEN.

Hvis to eller flere billeder ender på samme pointtal, er point for oplevelsesværdien afgørende. Er der stadig lighed, er point for teknik afgørende og derefter komposition.

Såfremt der stadig er pointlighed deles placeringen.

Klubben er indehaver af en pokal beregnet for årets fotograf. Årets fotograf opbevarer pokalen i det kommende år.

Såfremt samme medlem erhverver pokalen tre år i træk eller fem gange sammenlagt, for-

bliver pokalen medlemmets ejendom. Desuden udstedes diplom til årets fotograf, samt til det medlem, hvis billede opnåede højest point (ved pointlighed benyttes samme frem-gangs måde som nævnt i punkt 7).

6. Offentliggørelse af resultatet

Resultatet af bedømmelserne offentliggøres en klubaften, samt på klubbens hjemmeside. Dog vil resultatet af årets sidste konkurrence først blive offentliggjort sammen med årets samlede resultat, og ved kåringen af årets fotograf, på årets sidste klubaften.

7. Brug af billeder samt evt. afvisning af billeder

Billeder, der har deltaget i en intern konkurrence, kan af bestyrelsen benyttes til at repræsentere klubben ved udstillinger.

Deltagere, der ikke ønsker deres billeder anvendt til dette formål, skal gøre opmærksom på det ved indlevering til konkurrencen.

Hvert enkelt medlem accepterer ved indsendelse af billeder til Skjern Fotoklubs interne konkurrencer, de gældende konkurrence regler i deres helhed. Billeder, der ikke overholder reglerne, kan ikke deltage og diskvalificeres af den/de konkurrence ansvarlige.

Bestyrelsen/ Erling Nørrevang,  Skjern Fotoklub, dec. 2016

 

 

  

 
 

 

 

canada goose frauen